Diabetologicka centra

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Interní oddělení

Pasteurova 9, Ústí n. Labem, 401 13

Telefon: 475 681 111, Koordinátor: Prim. MUDr. František Pátek, CSc.