Diabetologicka centra

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady II.interní klinika - část pro dospělé, pediatrická část

Šrobárova 50, Praha 10, 100 42

Telefon: 267 161 111, Koordinátor: Prof.MUDr.Michal Anděl, CSc.