Diabetologicka centra

Fakultní nemocnice Motol: pediatrická část II.dětská klinika

V úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06

Telefon: 224 431 111, Koordinátor: Prof.MUDr.Jan Vavřinec, DrSc.