Diabetologicka centra

Diabetologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň– část pro dospělé I.interní klinika

Alej Svobody 80, Plzeň, 304 60

Telefon: 377 103 111, Koordinátor: Doc.MUDr.Zdeněk Rušavý