Diafakta a zajímavosti

2/15/2012

Účinky Dialevelu potvrzeny klinickou studií

minoxidil

minoxidil read here

citalopram

citalopram meganvaughan.co.uk

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone

over the counter albuterol inhaler

albuterol otc

viagra prodej brno

viagra prodej

viagra prodej

viagra pro mlade website-knowledge.com

rescue inhaler not working

asthma rescue inhaler overuse click here
Lékařské centrum „Clinic Professor Koevi“ ve Varně (Bulharsko), provedlo ve spolupráci se společností Walmark Bulgaria intervenční studii klinických účinků podávání doplňku stravy Dialevel v léčbě pacientů s diabetem 2. typu s různě prováděnou léčbou perorálními antidiabetiky.

 

Do studie bylo zařazeno 29 pacientů (16 žen a 13 mužů) průměrného věku 55,9 roku (rozpětí 37 až 70 let) s průměrným trváním diabetu 5,99 roku (od 1 do 15 let). Studie probíhala po dobu 4 měsíců, a pacienti docházeli na kontrolní návštěvy 1x měsíčně. Před zařazením do studie byla 2x provedena kompletní biochemická kontrola, a tato kontrola byla provedena také na konci čtvrtého měsíce.

Doplněk stravy Dialevel byl přidán ke stávající léčbě pacientů v dávce 2 nebo 3 tablety denně, na základě individuálního posouzení lékařem. V průběhu čtyřměsíční studie nebyla provedena žádná změna předepsaných a užívaných léků, ani změna běžného způsobu života.

Počáteční koncentrace glukózy v krvi na začátku studie byla 8,24 ± 0,79 mmol/l, a po skončení čtyřměsíčního léčení se snížila na 6,91 ± 0,41 mmol/l (t = 3,02, p < 0,01). Snížení průměrné každodenní glykémie bylo statisticky významné. Glykosylovaný hemoglobin HbA1c byl na začátku 7,23 ± 0,67 % a po čtyřměsíčním období pozorování se snížil na 6,34 ± 0,08 % (t = 2,4, p < 0,05). Toto snížení glykosylovaného hemoglobinu je statisticky významné. Je nutno poznamenat, že stupeň snížení HbA1c by byl pravděpodobně větší, pokud by pozorování trvalo déle, například 1 rok, protože glykosylovaný hemoglobin je výrazem průměrné glykémie za poslední tři měsíce.

Podávání tohoto doplňku stravy nemá žádné nežádoucí nebo vedlejší účinky na metabolizmus, kardiovaskulární systém, ani na funkce jater a ledvin. Nebyly pozorovány ani hlášeny žádné případy hypoglykémie, ani nebyla žádná podezření na jejich výskyt.

Doplněk stravy Dialevel zvyšuje léčebné účinky perorálních antidiabetik ve smyslu snížení koncentrace glukózy v krvi a koncentrace glykosylovaného hemoglobinu, a tím zlepšuje kontrolu hyperglykémie u diabetu 2. typu. Vedle toho nedochází ke zvýšení rizika hypoglykémie. U většiny pacientů s diabetem 2. typu bylo při užívání Dialevelu pozorováno snížení koncentrací triglyceridů v séru. Podávání Dialevelu není spojeno s výskytem nežádoucích účinků nebo vedlejších účinků, nevyvolává žádné subjektivní potíže a nemá vliv na biochemické parametry jaterní funkce.

__________________________________________________________________________________

Reference:

Koev D, Koeva L: Clinical effectiveness of a food supplement Dialevel in diabetes mellitus type 2 patients added to the oral treatment. 8th ISORD Conference, Varna, 2009, Book of abstracts:49-50.