Diafakta a zajímavosti

6/13/2012

Náklady na cukrovku sníží prevence

benadryl pregnancy category

benadryl and pregnancy tests jonathancore.com

abortion clinics roseville ca

abortion clinics roseville ca newchristianherald.org

where to buy naltrexone

naltrexone buy online burroealici.it

venlafaxine to buy

buy venlafaxine clujmuenchen.ro

mixing ibuprofen and weed

mixing weed and adderall shouldersofgiants.co.uk

melatonin and pregnancy safety

melatonin and pregnancy test go

antidepressants controlling tools of your system

antidepressants side effects open
Čeští odborníci na diabetes diskutovali na odborném semináři „Národní akční plán pro diabetes – je v ČR prostor pro zlepšení?“ o možnostech zlepšení prevence a léčby cukrovky. Představili veřejnosti Národní diabetologický program (NDP). Podle tohoto plánu může včasná prevence a účinná léčba snížit náklady na léčbu cukrovky o 10 až 20%.

 

Ročně stojí léčba diabetu v ČR přes 20 miliard korun. V České republice je v současné době až na 800 tisíc pacientů. Pokud se situace nezmění, v roce 2035 by mohl cukrovkou trpět každý desátý obyvatel Česka. Pomoci zastavit pandemii cukrovky má především prevence a účinná léčba.

„V současné době v Česku naprosto selhává prevence, lidé se o cukrovku vůbec nezajímají. Přitom u nás každých 10 vteřin umírá jeden člověk na cévní komplikace spojené s cukrovkou, diabetes je nejčastější příčinou oslepnutí lidí v produktivním věku. Lidé si hladinu cukru v krvi vůbec nehlídají. V rámci našeho diabetologického plánu proto na prevenci klademe mimořádný důraz,“ uvedla prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., předsedkyně Výboru České diabetologické společnosti ČDS JEP.

Národní diabetologický program by měl podpořit komplexní opatření nejen pro prevenci cukrovky, ale také její včasnou diagnostiku, účinnou léčbu a kontrolu kvality systému. Přímým důsledkem realizace programu bude snížení počtu nemocných, časnější záchyt pacientů s diabetem, intenzivnější terapie diabetu, vytvoření racionálního systému kontroly kvality léčby a v důsledku také citelné snížení finančních nákladů spojených s léčbou cukrovky.

Cíle NDP:

- Zlepšení prevence diabetu 2. typu. Jedná se o celonárodní záležitost, které je třeba věnovat intenzivní pozornost ze strany státních orgánů, hygienické služby a zdravotníků. Prevence diabetes mellitus 2. typu se překrývá s prevencí obezity.

- Systematická aktivní depistáž1 diabetu 2. typu. Časná depistáž diabetu zamezí velkému počtu komplikací, protože umožní časnou léčbu. Je třeba podpořit aktivní depistáž diabetes mellitus zejména v ordinacích praktických lékařů.

- Zlepšení podmínek pro intenzivní terapii diabetu a jeho komorbidit2 v souladu s doporučenými postupy s využitím intenzivní edukace a selfmonitoringu.

- Zlepšení skríningu pozdních komplikací diabetu a jejich léčby

- Vytvoření racionálního systému pro kontrolu kvality systému péče o pacienty s diabetem v přímé spolupráci odborné společnosti, ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven

„Bez komplexního programu na úrovni praktických lékařů, nemocnic, odborníků, ale také na úrovni ministerstva zdravotnictví a vlády nemůže být nikdy prevence a léčba cukrovky plně efektivní. Intenzivní a komplexní léčba vedená odborníkem v delším časovém úseku prokazatelně snižuje i dosud vysokou úmrtnost,“ doplnil prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, president Diabetické asociace.

______________________________________________________________________

1 „depistáž“ = vědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách

2 „komorbidita“ = současný výskyt více nemocí