Diabetologicka centra

Jihočeský kraj

Nemocnice v Českých Budějovicích Interní oddělení - České Budějovice

Jihomoravský kraj

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice interní klinika - Brno

Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno II. interní klinika - Brno

Karlovarský kraj

Nemocnice Karlovy Vary Interní oddělení - Karlovy Vary

Královehradecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové Gerontometabolická klinika - Hradec Králové

Liberecký kraj

Nemocnice v Liberci Interní oddělení - Liberec

Moravskoslezský kraj

Fakultní nemocnice Ostrava Interní klinika - Ostrava

Vítkovická nemocnice Interní oddělení - Ostrava

Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice Olomouc – část pro dospělé II. interní klinika - Olomouc

nemocnice Olomouc – pediatrická část Dětská klinika - Olomouc

Plzeňský kraj

Diabetologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň– část pro dospělé I.interní klinika - Plzeň

NULLFakultní nemocnice Plzeň – pediatrická část Dětská klinika - Plzeň

Praha

Centrum diabetologie IKEM - Praha 4

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady II.interní klinika - část pro dospělé, pediatrická část - Praha 10

Fakultní nemocnice Motol: dospělá část I. interní klinika - Praha 5 - Motol

Fakultní nemocnice Motol: pediatrická část II.dětská klinika - Praha 5 - Motol

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze III.interní klinika - Praha 2

Ústecký kraj

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Interní oddělení - Ústí n. Labem

Zlínský kraj

Baťova nemocnice Zlín Interní klinika IPVZ - Zlín