Diabetologicka centra

NULLFakultní nemocnice Plzeň – pediatrická část Dětská klinika

Alej Svobody 80, Plzeň, 304 60

Telefon: 377 104 682, 377 104 339, Koordinátor: MUDr. Renata Pomahačová