Diabetologicka centra

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze III.interní klinika

U nemocnice 1, Praha 2, 128 08

Telefon: 224 961 111, Koordinátor: Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.