Diabetologicka centra

Fakultní nemocnice Motol: dospělá část I. interní klinika

V úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06

Telefon: 224 431 111, Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Kvapil,CSc.